Regulamin Sklepu

WARUNKI OGÓLNE

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego zezwolenia.radbur.com.pl jest RADBUR SP Z O O z siedzibą przy ul. Spółdzielców 1/1, 83-314 Somonino, NIP:
 2. 5890009344, REGON: 001410148
 3. Sklep Internetowy Zezwolenia Radbur, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem zezwolenia.radbur.com.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 4. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Zezwolenia Radbur, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym Zezwolenia Radbur, dostarczania zamówionych produktów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży, uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 5. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym Zezwolenia Radbur są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).
 6. Wszystkie ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym Zezwolenia Radbur są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w myśl art. 66 ust. 1 kodeksu cywilnego.
  REJESTRACJA W SKLEPIE INTERETOWYM Zezwolenia Radbur
 7. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym Zezwolenia Radbur należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając adres e-mail , zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego Zezwolenia Radbur oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Kupującego.
 8. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym Zezwolenia Radbur każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 9. Rejestracja w Sklepie Internetowym Zezwolenia Radbur jest bezpłatna.
  PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
 10. Zarówno podany przez Kupującego adres e-mail, jak i telefon może zostać wykorzystany wyłącznie do celu realizacji zamówienia.
 11. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia, udostępnionego na stronie Sklepu Internetowego Zezwolenia Radbur.
 12. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane. Prawidłowo wypełniony formularz powinien zawierać: nazwę, rozmiar i ilość produktów, a także imię i nazwisko odbiorcy, dokładny adres dostawy, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail Kupującego.
 13. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Zezwolenia Radbur zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.
 14. Zakupione Towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 15. Kupujący posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia. Możliwe są też inne niż standardowe formy dostawy Towaru – po uprzednim indywidualnym ustaleniu za pomocą poczty elektronicznej, faksu lub telefonicznie.
 16. Kupujący podczas zakupu Towaru może wybrać formę płatności: przy odbiorze osobistym,przelew tradycyjny, Payu (szybki przelew, karta płatnicza, BLIK).
 17. Zamówienia można składać 24h/7dni, przez cały rok. Zamówienia złożone po 17:00 w dni powszednie oraz w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w następujący po nich dzień roboczy. Zamówienia realizowane są w terminie 48 godzin od momentu otrzymania wpłaty. Przy płatnościach kartą płatniczą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji. Do tego czasu należy doliczyć 1-2 dni na dostawę przesyłki przez firmę przewozową.
 18. Kupujący, który deklaruje w formularzu zamówienia odbiór osobisty, przed odebraniem paczki jest zobowiązany skontaktować się z firmą telefonicznie lub przez e-mail w celu potwierdzenia możliwości odbioru zamówionego Towaru. Odbiór osobisty jest możliwy wyłącznie pod adresem: ul. Kościerska 9B/2, 83-300 Kartuzy. Zamówienia można odbierać od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00. Odbioru należy dokonać w ciągu 14 dni roboczych. Po tym czasie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 19. Kupujący, który deklaruje w formularzu zamówienia płatność za pomocą serwisu PayU (szybki przelew, karta płatnicza, BLIK) ma na dokonanie płatności 5 dni. Po tym czasie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 20. W przypadku braku możliwości realizacji całości zamówienia bądź tylko jego części ze względu na brak towaru, Kupujący jest niezwłocznie o tym fakcie informowany i podejmuje decyzję o sposobie i zakresie realizacji takiego zamówienia. Na decyzję Sklep czeka 7 dni, licząc od momentu pierwszego kontaktu (e-mail lub rozmowa telefoniczna). W przypadku braku takiej decyzji we wskazanym powyżej terminie, Sklep dokona anulacji tych pozycji w zamówieniu, które są niedostępne i wyśle jedynie część zamówienia (dostępne produkty). Jeśli zamówienie zawiera jedną niedostępną pozycję, Sklep anuluje całe zamówienie.  Wynikająca z tego nadpłata zostanie zwrócona na konto Kupującego.
 21. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Kupującego, ponowna wysyłka Towaru odbywa się na koszt Kupującego.
 22. Część asortymentu, np. Towary o dużych gabarytach, wysyłana jest w formie wymagającej samodzielnego montażu. Do przesyłki dołączona jest wówczas instrukcja.
 23. Kupony rabatowe mają określony przez Sklep termin ważności. Towary wyprzedażowe lub przecenione nie podlegają dodatkowym rabatom.
  GWARANCJA I REKLAMACJE
 24. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego z tytułu wad fizycznych bądź prawnych Towaru.
 25. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 26. Towary oferowane w Sklepie Internetowym Zezwolenia Radbur są objęte gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi, o ile takowe są przewidziane przez importera/producenta. W innych przypadkach podstawą do reklamacji jest dowód zakupu Towaru.
 27. W przypadku reklamacji należy kontaktować się ze Sklepem Internetowym Zezwolenia Radbur pod adresem biuro@radbur.com.pl lub z odpowiednim serwisem, o ile jego adres został podany na karcie gwarancyjnej. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna, którą Kupujący otrzymuje wraz z zamówionym Towarem. W przypadku zgłoszenia reklamacji po raz pierwszy Klientowi przysługuje naprawa produktu lub wymiana na nowy. O formie zadośćuczynienia decyduje Sprzedający.
 28. Kupujący jest proszony o sprawdzenie zawartości paczki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru lub jego braku w przesyłce, należy sporządzić protokół szkody.
 29. W przypadku reklamacji, Kupujący odsyła paczkę pod adres Sklepu Internetowego Zezwolenia Radbur.
 30. Informujemy, że każdy może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unikalna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną Stronę Internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 31. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
 32. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
 33. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sklep o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Istnieje możliwość skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 34. Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 35. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 36. Kupującemu nie przysługuje prawo do zwrotu produktów, które na Jego życzenie zostały spersonalizowane (np. odzież z nadrukiem).
  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 37. Użytkownik, składając zamówienie w Sklepie internetowym, podaje samodzielnie i dobrowolnie dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, nazwa firmy, e-mail, telefon, dane adresowe w formularzu rejestracyjnym Sklepu lub też udostępnia swoje dane przy użyciu konta w serwisie Facebook. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak danych uniemożliwi realizację zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) .
 38. Sklep przetwarza również dane Użytkowników:
  1. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
  2. w celu potencjalnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
  3. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
 39. W przypadku rejestracji lub logowania się do Konta w Sklepie za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, Użytkownik wybierze tę formę logowania, a Sklep, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika, pobierze z konta Użytkownika w ramach portalu społecznościowego jedynie dane niezbędne do weryfikacji użytkownika.
 40. Celem realizacji zamówienia Sklep może przekazać dane osobowe Użytkownika w zakresie imię i nazwisko, adres, e-mail, telefon osobom trzecim w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie świadczącej na rzecz Administratora usługi kurierskie w celu nadania przesyłki oraz przekazywanie danych do serwisów obsługujących płatności online na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.
 41. Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanej popularnie jako „RODO”), w odniesieniu do danych osobowych użytkowników, będących osobami fizycznymi jest:
 42. RADBUR SP Z O O z siedzibą przy ul. Spółdzielców 1/1, 83-314 Somonino, NIP:
 43. 5890009344, REGON: 001410148
 44. . Powierzone mu dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a od dnia wejścia w życie zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i aktów prawnych które zostaną wydane w jego wykonaniu.
 45. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich ograniczenia lub usunięcia. Użytkownik ma ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także o prawo do żądania przeniesienia swoich danych.
 46. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 47. Użytkownik ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 48. Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na przesłanie przez Zaufanego Partnera Sklepu wiadomości na podany adres e-mail z prośbą o recenzję zakupionych Towarów. Użytkownik w każdej chwili zgodę tę może wycofać. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 49. Aby ułatwić korzystanie z serwisu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje zapisywane przez serwer Sklepu na komputerze użytkownika.
  Przedmiotowe informacje dotyczą rozliczeń finansowych, takich jak: wartość i przedmiot zamówienia oraz poufne dane dotyczące karty kredytowej. Technologia cookies nie służy pozyskiwaniu jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis ani śledzenia ich nawigacji. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Szczegółowe zasady funkcjonowania cookies można znaleźć w naszej Polityce prywatności.
 50. Administrator będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika
  1. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Użytkownika;
  2. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje; przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.
 51. Szczegóły ochrony danych Użytkownika znajdują się w Polityce Prywatności.
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 52. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 53. W dniach darmowej dostawy promocją (darmową dostawą) nie są objęte produkty o wadze powyżej 30kg i o nietypowym, dużym gabarycie.
Shopping Cart